Chirurgia Stomatologiczna Wrocław

Chirurgia stomatologiczna kojarzona jest przede wszystkim z ekstrakcją, czyli usunięciem zęba. I, owszem, jest to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych, ale nie jedyny, bo dziedzina ta obejmuje szereg różnorakich zabiegów w obrębie całej jamy ustnej.

W klinice Stomatologia Lubczyńscy we Wrocławiu łączymy profesjonalność z delikatnością, co pozwala nam skutecznie leczyć zarówno zmiany chorobowe, jak i ból oraz strach u pacjentów.

Ekstrakcja zęba

null
Usunięcie zęba z zębodołu w sytuacji, gdy na skutek głębokich zmian próchnicowych dalsze leczenie zachowawcze jest niemożliwe. Innymi wskazaniami do ekstrakcji są: głębokie złamanie zęba, przewlekłe stany zapalne tkanek, zaawansowana paradontoza a także wskazania ortodontyczne i protetyczne. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Resekcja, hemisekcja, radektomia

null
Resekcja zęba to usunięcie wierzchołka korzenia zębowego poprzez nacięcie tkanki i odsłonięcie kości. Zabieg dotyczy głównie zębów jednokorzeniowych. Hemisekcja to usunięcie chorej części zęba (korzenia i korony) w zębach wielokorzeniowych, a radektomia to usunięcie jednego korzenia zęba w zębach trzonowych, bez naruszania korony. Zalecane są w sytuacji, gdy leczenie zachowawcze jest niewystarczające. Pozwalają one ochronić cały ząb przed ekstrakcją, a jego brakującą część odbudować z pomocą rozwiązań protetycznych. Wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Podcięcie wędzidełka

null
Wędzidełko to tkanka, która łączy dolną część języka i dno jamy ustnej, widoczne jest po uniesieniu języka do góry. Za krótkie wędzidełko uniemożliwia swobodny ruch języka w jamie ustnej i powoduje wady wymowy. Rozwiązaniem jest wówczas podcięcie wędzidełka za pomocą lasera. Zabieg trwa kilka sekund i można go wykonać w znieczuleniu miejscowym.

Podniesienie zatoki

null
Jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć w leczeniu implantologicznym, które pozwala wszczepić implant nawet u osób, które utraciły część kości szczęki. W tym celu podnosi się zatokę szczękową poprzez wprowadzenie w jej dno materiału, który zastąpi kość.

Zabieg ten można wykonać dwiema metodami: otwartą i zamkniętą. Otwarta polega na uzyskaniu dostępu do błony śluzowej zatoki przez usta i zalecana jest, gdy zatokę należy podnieść o 5-9 mm. Zamknięta stosowana jest przy mniejszych ubytkach kości, a do wprowadzenia materiału wykorzystuje się otwór wywiercony pod implant.

Augmentacja

null
Inaczej sterowana odbudowa kości pozwalająca na regenerację tkanki kostnej u osób, u których zanikają kości wyrostka zębodołowego. Polega na wszczepieniu w miejsce ubytku albo kości pobranej z innego miejsca w organizmie, albo specjalnego materiału, który z czasem przekształci się w pełnowartościową tkankę kostną.

Kiretaż otwarty

null
Kiretaż otwarty wiąże się z przecięciem i odsunięciem dziąsła od korzenia oraz oczyszczeniem zapalnie zmienionych tkanek i powierzchni korzenia. Jeśli stan zapalny spowodował ubytek kości, uzupełnia się go specjalnym materiałem, a na koniec zszywa dziąsła. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.
Profesjonalnie delikatni

Cennik

null

Ekstrakcja zęba

od 200 – 300 zł

Resekcja, hemisekcja, radektomia

od 400 zł

Podcięcie wędzidełka laserem

od 200 zł

Podniesienie zatoki (zamknięta)

od 1500 zł

Podniesienie zatoki (dojście boczne)

od 4000 zł

Augmentacja

od 500 – 2000 zł

Kiretaż otwarty

1 ząb – od 500 zł

kolejne – od 300 zł